សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

អនុភាព​នៃ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម

ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ ជា​សាវក​មួយ​រួប​របស់​ព្រះអម្ចាស់ បាន​ចែក​ចាយ​ពី​របៀប​ដែល​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ល­ើក​ទឹកចិត្ត ហើយ​បំផុស​គំនិត​យើង​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ការ­​មើល​ថែ​ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះវរប­ិតា​សួគ៌​យើង និង​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ហេតុផល​​​សេចក្ដីសង្ឃឹម​របស់យើង

ទីបន្ទាល់​នៃ​ក្ដី​សង្ឃឹម​អំពី​ការ​ប្រោសលោះ គឺ​ជា​អ្វី​មួយ ដែល​ពុំ​អាច​វាស់វែង និង​រាប់​បាន ។ ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្ដីសង្ឃឹម​នោះ ។

ការទទួលបាន​ទីបន្ទាល់​នៃ​ពន្លឺ និង សេចក្ដីពិត

ទីបន្ទាល់​នៃ​ពន្លឺ និង​សេចក្ដីពិត​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​បងប្អូន​នឹង​ពុំ​គ្រាន់តែ​ប្រទានពរ​ដល់​បងប្អូន និង​ពូជពង្ស​បងប្អូន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​នឹង​នៅ​ជាមួយ​បងប្អូន​រហូតដល់​អស់កល្បផងដែរ​។

ការជួយសង្គ្រោះ

បង​ប្អូន​ប្រុស​ទាំងឡាយ ពិភព​លោក​កំពុង​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​រាល់​គ្នា ។ មាន​ជើង​ត្រូវ​ការ​ទប់​ឲ្យ​ឈរ​នឹង ដៃ​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ គំនិត​ត្រូវ​ជម្រុញ ដួង​ចិត្ត​ត្រូវ​បំផុស និង ព្រលឹង​ដែល​ត្រូវ​សង្គ្រោះ ។

ការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​រ​បស់​យុវមជ្ឈិមវ័យ​នៅ​លីវ

ការ​ខិត​ខំ​ស្វែង​រក ហើយ​ជួយ​សង្គ្រោះ​បាន​ប្រទាន​ពរ​ដល់​ជីវិត​របស់​ម៉ៃឃល នៀលសិន។ 

ការសង្គ្រោះ​ដើម្បី​ការលូតលាស់​ដ៏​ពិត

ការសង្គ្រោះ​ដល់​ព្រលឹង​ទាំងឡាយ​ជា​កិច្ចការ​ដែល​ព្រះអង្គស​ង្គ្រោះ​បានហៅ​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ឲ្យ​ធ្វើ ។

ការជួយសង្គ្រោះក្នុងសាមគ្គីភាព

នៅ​ពេល​យើង​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ដោយ​ព្យាការី​របស់​យើង គឺ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន ដើម្បី​ជួយ និង សង្គ្រោះ នោះ​មាន​ដំណើរ​រឿង​មួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី លេច​ឡើង​នៅ​ក្នុង​គំនិត​របស់​ខ្ញុំ ។

ការ​តាម​ដាន

យើង​គ្រប់គ្នា​អាច​ចូល​ប្រឡូក​កាន់តែ​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​កិច្ចការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​បាន​ដោយ​ជំនួស​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​យើង​ជាមួយ​នឹង​សេចក្ដី​ជំនឿ​ពិត

បានសង្គ្រោះដោយព្រះគ្រីស្ទ

បានសង្គ្រោះដោយព្រះគ្រីស្ទ 

« ត្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំរាប់ទុក​ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​ហើយ »

គំរូ​ដ៏​ល្អបំផុត​ដែល​ធ្លាប់មាន​នៅ​លើ​ផែនដី គឺ​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​យើង ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ...។ ទ្រង់​អញ្ជើញ​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​តាម​គំរូ​ដ៏​ឥតខ្ចោះ​របស់​ទ្រង់។

សេចក្តីជូនដំណឺងពី ស្តេកខាងជើង

កាលវិភាគការចាក់ផ្សាយសន្និសីទទូទៅនៅស្តេកខាងជើង

ការ​រក្សា​សេចក្ដី​សញ្ញា ការពារ​យើង រៀបចំ​យើង ហើយ​ផ្ដល់​អានុភាព​ដល់​យើង

យើង​គឺ​ជា​ស្ត្រី​ចុះ​សេចក្ដីសញ្ញា​គ្រប់វ័យ កំពុងដើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​​នៃ​ជីវិត​រមែង​ស្លាប់​ ត្រឡប់ទៅ​កាន់​វត្តមាន​ទ្រង់វិញ។

បន្តដោយ​ភាពអត់ធន់

ភាពអត់ធន់តម្រូវឲ្យ​យើង​គោរពតាម​ព្រះបញ្ញត­្តិរបស់ព្រះ ហើយ​រង់ចាំដោយស្មោះត្រង់​រហូតដល់​​ព្រះរាជ­បំណងរបស់ទ្រង់ត្រូវបាន​បំពេញ ។