សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ចូរ​រឹងមាំ ហើយ​ក្លាហាន

ចូរ​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​មាន​ចិត្ត​ក្លាហាន​តតាំង​នឹង​មតិ​ទូទៅ ហើយ​ការពារ​គោលការណ៍​របស់​យើង។

រក្សាបទបញ្ញត្តិ

រក្សាបទបញ្ញត្តិ

គោរពប្រតិបត្តិតាម

ខ្ញុំ​បាន​កើត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​តូច​មួយ ដែល​គេ​ពុំ​សូវ​ស្គាល់ គ្មាន​អគ្គិសនី ឬ​ទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់​ឡើយ ។

រស់​នៅ​ពិត​ត្រង់​ចំពោះ​សេចក្ដី​ជំនឿ

យើង​ម្នាក់ៗ​នឹង​មាន​ពរជ័យ​យ៉ាង​មហិមា បើ​យើង​ដឹង​ពី​រឿង​​សេចក្ដី​ជំនឿ និង ការលះបង់ ដែល​នាំ​ឲ្យ​ដូនតា​យើង​ចូលរួម​ក្នុង​សាសនាចក្រ​របស់​ព្រះអម្ចាស់។

Repentance and Change

Repenting means giving up all of our practices—personal, family, ethnic, and national—that are contrary to the commandments of God.

រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ- ជាពេលមួយសម្រាប់គ្រួសារជួបជុំគ្នាប្រារព្ធ និងចងចាំ

ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ ។  វា​ជា​គ្រា​មួយ ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កន្លែង​នានា​ដែល​សមាជិក​គ្រួសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​រស់នៅ ដើម្បី​ពួកគេ​អាច​ជួបជុំ​គ្នា ។  

ពិធីប្រគល់រទេះជនពិការ

ការ​ចេញផ្សាយ​ព័ត៌មាន

បន្ទប់ព័ត៌មាននៃពួកមរមនកម្ពុជា | Mormonnewsroom.kh

ខេត្ដព្រៃវែង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទាញយកព្រះគម្ពីរមរមន​​

ទទួលយកព្រះគម្ពីរមរមន